Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła

ECDL BASE – materiały do egzaminu próbnego B2

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w Sylabusie - wersji 1.0 (plik Adobe Reader).

Próbny egzamin do modułu B2, który sprawdza znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu B2 - Podstawy pracy w sieci. Pliki: Office 2007 - 2016.


Adresy poczty elektronicznej
Nazwa Adres
adres_mail_DO tp.do@wp.pl
adres_mail_DW, na który są wysyłane kopie DW i UDW tp.dw@wp.pl
adres_mail_FW, na który są przesyłane dalej otrzymane przesyłki listowe tp.fw@wp.pl
adres kandydata własny lub ecdl.k@wp.pl

Zestaw pytań do egzaminu próbnego B2


Copyright © Szczecin 2019 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl, www.tp.szczecin.pl